wo 15 januari 2020

Schapen en Bokken

Locatie: 
 Het Trefpunt te Mildam
Tijdstip: 
 19:30
Prijs: 
 5 euro

Velen denken dat wij mensen aan het einde van ons leven voor een soort van rechter komen die dan het Grote Boek zal openslaan en ons één voor één zal beoordelen. Waarna er een gang naar de hel rest, als eeuwige straf, óf een plekje in de hemel, als eeuwige beloning. Dat is een vrij somber beeld. Het maakt ons individueel verantwoordelijk. Bovendien verdeelt het de werkelijkheid in tweeën: goede en slechte mensen. En ‘wij’ zijn dan goed, omdat en voor zover wij godsdienstig zijn; en ‘zij’, de anderen, die er niet aan doen, zijn dan slecht. Die tweedeling wordt voortgezet tot in de eeuwigheid. Daar komen we dus nooit meer vanaf... Mattheus laat Jezus een verrassend en tamelijk onbekend verhaal vertellen, over schapen en bokken. In dat verhaal is vrijwel alles anders dan we op het eerste gezicht zouden denken. Om daarachter te komen gaan we het verhaal heel precies en nauwkeurig lezen. Wie mee wil doen komt voor verrassingen

te staan. Akelige? Misschien, even. Maar al snel zult u door dit verhaal van Jezus bewondering krijgen voor de God van Israël, die zó anders is dan de goden die we in ons hoofd hebben.

Bijbeltekst: Mattheus 25: 31 - 46. Geschikt voor: wie niet bang is wanneer een bijbelverhaal anders blijkt te zijn dan ‘altijd al gedacht’.

Datum: Woensdag 15 januari 2020

Plaats: Het Trefpunt, Schoterlandseweg 74, 8454 KG Mildam

Tijd: 19.30 uur

Leiding: Ds. J. v.d. Herik

Bijdrage: € 5,--

Contactpersoon: Mw. P. v.d. Molen

Opgave: of via het aanmeldingsformulier bij uw plaatselijke contactpersoon

terug