informatie en contact

informatie en contact

ds. Piet Hulshof,  (0516-842078)

Johan Hofman, voorzitter van de kerkenraad 

Rommie Haarsma, koster van de  prot. gemeente De Regenboog (0513-541578)

e-mail koster:

Henk Haarsma, scriba; (0513-541578)

kopij nieuwsbrief:

kopij kerkkrant:

Ledenadministratie:

Overige administratie:

Tel. no kerk te Oudehorne: 0513-541688.

 

Postadres:                                     

Schoterlandseweg 20                    

8413 NA Oudehorne

terug