Kerkblad online Kerkblad online
/uploads/klant157/files/2019 kerkblad 5 definitief - Startnummer[5696](1).doc

Hieronder kunt u het actuele nummer van het kerkblad aanklikken:
/uploads/klant157/files/2019 kerkblad 5 definitief - Startnummer[5696](3).doc
Dit zijn de regels die wij hebben afgesproken voor publicatie van het kerkblad op de website.
Om meer uitstraling te realiseren van onze gemeente naar buiten toe (dit is onze gemeente en dit doen wij) heeft de kerkenraad besloten om het kerkblad in geanonimiseerde versie online op onze website te publiceren.
Een geanonimiseerde versie houdt in dat privacygevoelige informatie niet gepubliceerd wordt:
Adressen en telefoonnummers van de in het kerkblad genoemde personen worden weggelaten, emailadressen blijven staan; 
Geen publicatie op de website van de volgende rubrieken in het kerkblad:- tabel verantwoording van collecten
- tabel bloemengroet
- tabel jarigen, jubilea en geboorten
- in memoriam
- gedichten (i.v.m. auteursrechten)
 
Geen van de personen die met name genoemd worden in dit kerkblad heeft binnen de daartoe aangegeven termijn van 2 weken na verschijnen van de hardcopy versie van het kerkblad bezwaar gemaakt tegen de publicatie van zijn/haar naam in deze geanonimiseerde versie.
 
De redactie


 
terug