Zondag 24 maart 2019


 
 3e Zondag
 40-dagentijd
 Thema: Geduld


Aanvang:      9.30 uur

Voorganger: Ds. Piet Hulshof
Ouderling van dienst: Lieuwkje van Grunsven
Lector: Henk Nijzing
Beamer: Janette Porte
Organist: Henk van der Bij
Koster: Anneke Christoffers
Collecten: 1. Exodus huizen  2. Kerk  3. 40-dagencollecte

Klik hier voor de liturgie