Zondag 26 mei 2019

Heilig Avondmaal

Aanvang:     9.30 uur in Oudehorne
Voorganger: Ds. D. Hasper

Organist:       Geartsje Nolles
Koster:           Willem Porte

Collecte:         1. Diakonie,  2. Kerk