informatie en contact

informatie en contact

ds. Dingena Hasper, (06-44199474) dmhasper@ziggo.nl
ds. Piet Hulshof,  (0516-842078) piethulshof@pgderegenboog.nl

Johan Hofman, voorzitter van de kerkenraad 

Rommie Haarsma, koster van de  prot. gemeente De Regenboog (0513-541578)

e-mail koster: koster@pgderegenboog.nl

Henk Haarsma, scriba; scriba@pgderegenboog.nl (0513-541578)

kopij nieuwsbrief: nieuwsbrief@pgderegenboog.nl

kopij kerkblad: kerkblad@pgderegenboog.nl

Ledenadministratie: kerkelijkburo@pgderegenboog.nl

Overige administratie: administratie@pgderegenboog.nl
Tel. no kerk te Oudehorne: 0513-541688.
KvK  No: 76427536

 

Postadres:                                     

Schoterlandseweg 20                    

8413 NA Oudehorne

terug